ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΔΙΝΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ

Γιάννης Ρετζέπης
Υπεύθυνος Ομ. Θηρ/κης ΣΤ΄ ΚΟΜΑΘ

Με την έναρξη της ξηροθερμικής περιόδου 2001 πολλοί από τους Κυνηγετικούς Συλλόγους της ΣΤ΄ ΚΟΜΑΘ, μετά και από σχετικό έγγραφο της Ομοσπονδίας, εκδήλωσαν την επιθυμία για την ένταξή τους στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) υποβάλλοντας σχετικό αίτημα. Η διαδικασία έλαβε χώρα στο πλαίσιο καταγραφής εθελοντικών ομάδων που πραγματοποιούσε η Γ.Γ.Π.Π., για την οργάνωση του Εθνικού Συστήματος Εθελοντισμού και οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι με την ένταξή τους, γνωρίζουν προς την Γ.Γ.Π.Π. την εθελοντική ομάδα που αποτελείται από κυνηγούς – μέλη τους, η οποία θα κινητοποιηθεί σε περίπτωση πυρκαγιάς. Μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών εντάχθηκαν, σε πρώτη φάση, στον επίσημο κατάλογο των αναγνωρισμένων εθελοντικών οργανώσεων της Γ.Γ.Π.Π. δώδεκα (12) Κυνηγετικοί Σύλλογοι από την ΣΤ΄ ΚΟΜΑΘ.
Η διαδικασία ένταξης νέων εθελοντικών οργανώσεων συνεχίζεται και αρκετοί Κυνηγετικοί Σύλλογοι που έχουν υποβάλει αίτημα ένταξης στο Μητρώο έχουν ήδη ειδοποιηθεί από την Γ.Γ.Π.Π. να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Οι οργανώσεις οι οποίες θα επιλεγούν για να ενταχθούν στο αρχείο της Γ.Γ.Π.Π. θα έχουν τις εξής παροχές :

 1. Με την εγγραφή τους στο Μητρώο οι Εθελοντικές Οργανώσεις εντάσσονται σε έναν συνολικό σχεδιασμό, πράγμα το οποίο εξασφαλίζει σε ένα μεγάλο βαθμό την υλοποίηση των σκοπών τους
 2. Κάλυψη των αναγκών σε είδος που χρειάζονται για τις δράσεις που γίνονται σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας.
 3. Συγχρηματοδότηση επιμέρους συνεργασιών που αφορούν τις καταστροφές στους τομείς της πρόληψης
  (Γ.Γ.Π.Π. “www.civilprotection.gr”)
  Όλα τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα τη σημαντική ενίσχυση των Κυνηγετικών Συλλόγων που θα ενταχθούν στο Μητρώο από τον ετήσιο προϋπολογισμό της Γ.Γ.Π.Π., με υλικό όπως: ασυρμάτους, εργαλεία, στολές, εξοπλισμό αυτοκινήτων κλπ., παράλληλα αποτελούν έμπρακτη απόδειξη της ευαισθησίας που έχουν οι Έλληνες κυνηγοί στην διαφύλαξη των δασών μας ενώ βελτιώνουν ακόμη περισσότερο το κοινωνικό προφίλ των Κυνηγετικών Οργανώσεων.

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

 1. ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
  Οι Ομοσπονδιακοί Θηροφύλακες λόγω της συνεχούς φυσικής τους παρουσίας στην ύπαιθρο μπορούν να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια που καταβάλει η Πολιτεία για την καταπολέμηση των πυρκαγιών της υπαίθρου (δασικές πυρκαγιές).
  Για το σκοπό αυτό η ΣΤ΄ ΚΟΜΑΘ, από τον πρώτο κιόλας χρόνο λειτουργίας της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής, έχει προκαλέσει τη συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας και των τριών Περιφερειών της Μακεδονίας – Θράκης, αλλά και με τα γραφεία Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Νομού. Η συνεργασία αυτή παρουσιάζεται μέσα από την προσωπική επαφή μελών του Δ.Σ. και των στελεχών της Ομοσπονδίας, που έχει γίνει με τους υπεύθυνους υπαλλήλους των Διευθύνσεων αλλά και την παρουσία των υπαλλήλων, στις συναντήσεις των Ομοσπονδιακών Θηροφυλάκων που πραγματοποιούνται (κατά Περιφέρεια), ιδιαίτερα όταν γίνονται πριν την έναρξη της ξηροθερμικής περιόδου.
  Επίσης η ΣΤ΄ ΚΟΜΑΘ αποστέλλει κάθε χρόνο, τόσο στις Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας όσο και στις Περιφερειακές Διοικήσεις των Πυροσβεστικών υπηρεσιών και των τριών Περιφερειών της έκτασης αρμοδιότητάς της, τον κατάλογο των Ομοσπονδιακών Θηροφυλάκων με τα κινητά τηλέφωνά τους, ενώ παράλληλα δίνει εντολή σε όλους τους Ομοσπονδιακούς Θηροφύλακες να επιδιώκουν όποια συνεργασία χρειαστεί και τους ζητηθεί, στην κατεύθυνση αυτή.
  Μία άλλη μορφή συνεργασίας της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής με τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, είναι συμμετοχή Ομοσπονδιακών Θηροφυλάκων και των οχημάτων τους, κατά την χειμερινή περίοδο, στις προσπάθειες αποχιονισμού του επαρχιακού και εθνικού δικτύου, με την μεταφορά των υπεύθυνων μηχανικών που συντονίζουν τις εργασίες.
  Απόδειξη της προσφοράς αυτής είναι τα ευχαριστήρια που καταφθάνουν στην Ομοσπονδίας μας, τόσο από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις όσο και από κατά τόπους Πυροσβεστικές υπηρεσίες, κάθε χρόνο για τη δράση και τη συνεργασία της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής της ΣΤ΄ ΚΟΜΑΘ, τα οποία αποστέλλονται για ενημέρωση και στην Κ.Σ.Ε..
 2. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
  Η Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή μπορεί να συμμετάσχει στην καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών, πάντα όμως στο πλαίσιο της αποστολής της, κυρίως με την πρόληψη και δευτερευόντως με την καταστολή. Στην προσπάθεια αυτή σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η ιδιότητα των θηροφυλάκων ως ανακριτικών υπαλλήλων, ιδιότητα που τους παρέχει τη δυνατότητα να προβαίνουν σε προανακριτικές πράξεις στην ύπαιθρο, όπως έλεγχοι σε πολίτες, αυτοκίνητα κλπ..
  Ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να βοηθήσει είναι:
  Α. ΠΡΟΛΗΨΗ
 3. Με την ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών για την κατάσταση του δασικού οδικού δικτύου, πριν την έναρξη της ξηροθερμικής περιόδου, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης, π.χ. δρόμοι “κομμένοι” από κλαδιά ή κορμούς, κατεστραμμένο οδόστρωμα από τις έντονες βροχοπτώσεις (νεροφαγώματα) κλπ.
 4. Οι θηροφύλακες με τη συνεχή τους παρουσία στην ύπαιθρο, μπορούν εύκολα να αντιληφθούν την ύπαρξη πυρκαγιάς και να ενημερώσουν έγκαιρα την πυροσβεστική υπηρεσία και το τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Νομαρχίας.
 5. Μπορούν πιο εύκολα να αντιληφθούν ή να διερευνήσουν σε περίπτωση καταγγελιών, παράνομες δραστηριότητες ή ενέργειες π.χ. παράνομα ανθρακοκάμινα, παράνομοι σκουπιδότοποι, παράνομη καύση σιτοκαλαμιάς κλπ. Ακόμη, μπορούν να βοηθήσουν στη διαδικασία ελέγχου των πολιτών σε περιοχές στις οποίες έχει επιβληθεί περιορισμός της κυκλοφορίας για λόγους πρόληψης των πυρκαγιών.
 6. Με τη διανομή ενημερωτικού υλικού για την ευαισθητοποίηση των πολιτών, που θα εκπονούνται είτε από την Γ.Γ.Π.Π., είτε από τις Κυνηγετικές Οργανώσεις (για τις τελευταίες, αυτό ήδη γίνεται, με την ευκαιρία των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των παγκόσμιων ημερών π.χ. παγκόσμια ημέρα Δασοπονίας, Φυσικού Περιβάλλοντος κλπ.), την ενημέρωση των μαθητών κ.α..
  Β. ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ
  Οι θηροφύλακες μπορούν να συμμετάσχουν στην καταστολή των πυρκαγιών:
 7. Με την ευθύνη της κινητοποίησης της αναγνωρισμένης από την Γ.Γ.Π.Π. εθελοντικής ομάδας (που μπορεί να διαθέτει κάποιος Κυνηγετικός Σύλλογος ή Ο.Τ.Α.). Παράδειγμα να συγκεντρώσουν τους εθελοντές, και με τη γνώση του οδικού δικτύου που διαθέτουν, να τους οδηγήσουν στον τόπο της πυρκαγιάς ώστε να τεθούν στη διάθεση της Πυροσβεστικής υπηρεσίας. Και πριν από αυτό, μπορεί να είναι οι υπεύθυνοι για τον εξοπλισμό της εθελοντικής ομάδας (να μοιράσουν το υλικό κατάσβεσης από την αποθήκη του Συλλόγου, του Ο.Τ.Α. κλπ.).
 8. Να προσβάλουν την μικρή εστία της πυρκαγιάς με τυχόν δασοπυροσβεστικό υλικό που μπορεί να διαθέτουν στο όχημα της θηροφυλακής (π.χ. επινώτιοι πυροσβεστήρες, πτυοσκάπανα κλπ.) ή να μεταφέρουν μικρές υδροφόρες, που θα σταθμεύουν για το σκοπό αυτό σε επιλεγμένα σημεία στην ύπαιθρο (π.χ. σε σημεία όπου υπάρχει επανδρωμένο παρατηρητήριο, φυλάκιο κλπ.), σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.
 9. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων που διεξάγονται από την Πυροσβεστική υπηρεσία για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και όπου είναι δυνατό να συνεργάζονται με τους επικεφαλής των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων, για τυχόν επικουρικές ενέργειες (καθοδήγηση πυροσβεστικών ομάδων με σκοπό την προσβολή εστιών φωτιάς που βρίσκονται σε σημεία απομακρυσμένα, με την γνώση οδικού δικτύου που διαθέτουν, ή με την μεταφορά προσωπικού, τη διοικητική μέριμνα κλπ.).

Η ένταξη λοιπόν των Κυνηγετικών Ομοσπονδιών στο Εθνικό Σύστημα Εθελοντισμού μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα του, με συνέπεια ένα σημαντικό κοινωνικό όφελος αφενός αλλά και ένα σημαντικό περιβαλλοντικό κέρδος αφετέρου. Οι Κυνηγετικές Οργανώσεις έχουν κερδίσει μέσα από τις ενέργειές που πραγματοποιούν για την προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος την εμπιστοσύνη της κοινωνίας. Την προσπάθεια αυτή δεν έχει κανένας το ηθικό δικαίωμα να την σπιλώσει πολύ δε περισσότερο να την εμποδίσει.