previous arrow
next arrow
Slider

Σύλλογος

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αμπελοκήπων ιδρύθηκε το 1986. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη απαρτιζόταν από τα άτομα που αγωνίστηκαν για την ίδρυσή του: Τζάφος Ευάγγελος, Δέλλιος Γεώργιος, Μακρίδης Δημήτριος, Χατζόπουλος Κλεάνθης, Πολυχρόνης Ιωάννης και Δεληολάνης Στέλιος, ενώ ως ελεγκτική επιτροπή εξελέγησαν ο Καλογεράκος Νικόλαος και ο Βορριάς Νικόλαος. Την πρώτη χρονιά λειτουργίας του είχε 798 μέλη, ο αριθμός όμως των μελών αυξανόταν χρόνο με το χρόνο, για να φτάσει μέσα στα πρώτα επτά χρόνια στα 3.000 μέλη και να σταθεροποιηθεί έκτοτε στο νούμερο αυτό.

Σύμφωνα με το καταστατικό του έχει ως βασικούς σκοπούς την οργάνωση των κυνηγών, την κυνηγετική τους κατάρτιση, την ανάπτυξη κυνηγετικής συνείδησης και σεβασμού για το περιβάλλον, και τη συμβολή τόσο στην προσπάθεια της πολιτείας για προστασία – διατήρηση – ανάπτυξη του θηραματικού πλούτου, όσο και στην αειφορική διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος.

Ο Κ.Σ. Αμπελοκήπων, όλα αυτά τα χρόνια, αγωνίζεται για την συνέχιση της παράδοσης του κυνηγίου, πάντα μέσα στα πλαίσια των νόμων και με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος. Αγωνίζεται για τη σωστή ενημέρωση των κυνηγών-μελών του, ώστε να είναι συνειδητοποιημένοι και ευαισθητοποιημένοι γύρω από τα προβλήματα τόσο του κυνηγίου, όσο και του περιβάλλοντος. Η πραγμάτωση των σκοπών αυτών επιχειρείται με τη δραστηριοποίηση του Συλλόγου σε χώρους που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το κυνήγι, και όχι μόνο.

Ένας τομέας που συνδέεται άμεσα με το κυρίως αντικείμενό του είναι ο φιλοθηραματικός – φιλοπεριβαλλοντικός, στον οποίο εντάσσονται ενέργειες όπως η απασχόληση θηροφύλακα σε μόνιμη βάση, η βελτίωση των βιοτόπων της περιοχής ευθύνης του με δενδροφυτεύσεις – ειδικές σπορές – κατασκευή φραγμάτων & ποτιστρών κ.λπ., οι απελευθερώσεις θηραμάτων, η οργάνωση εθελοντικών ομάδων πυροπροστασίας κατά την ξηροθερμική περίοδο, η ρίψη τροφών για την άγρια πανίδα σε περιόδους έντονης κακοκαιρίας, η συμμετοχή σε επιστημονικά προγράμματα που εκπονούνται από την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος με σκοπό την καταγραφή της κυνηγετικής κάρπωσης, όπως το πρόγραμμα “ΑΡΤΕΜΙΣ”, η συμμετοχή στις μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις υδροβίων με την ΣΤ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας-Θράκης και την Ορνιθολογική Εταιρεία, κ.λπ.

Σημαντικό είναι το έργο του Συλλόγου και στον τομέα της ενημέρωσης, με δραστηριότητες όπως η συμμετοχή σε διάφορες εκθέσεις σχετικές με το κυνήγι και τις αγροτικές δραστηριότητες (AGROTICA, ZOOTECHNIA, SPORTIVA κ.α.) με σκοπό την επικοινωνία, την προβολή των δραστηριοτήτων του Συλλόγου και την ανταλλαγή απόψεων με το κοινό, η διοργάνωση ημερίδων με θέματα κυνηγετικά και περιβαλλοντικά με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση των κυνηγών, η έκδοση του ετήσιου περιοδικού του συλλόγου “ΚΥΝΗΓΩΝΤΑΣ” και άλλων ενημερωτικών εντύπων, η αποστολή δελτίων τύπου στα κυνηγετικά έντυπα, η ραδιοφωνική εκπομπή του συλλόγου “Ραδιοεφημερίδα του Κ. Σ. Αμπελοκήπων” που εκπέμπει κατά καιρούς από τη συχνότητα του STUDIO 3 (103,6 FM) με θέματα κυνηγετικά αλλά και φιλοπεριβαλλοντικά, η διοργάνωση εκδηλώσεων (διανομή ενημερωτικού υλικού και φυτών, δενδροφυτεύσεις, απελευθερώσεις θηραμάτων κ.ά.) με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας (21 Μαρτίου), την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου), την τελευταία μέρα της κυνηγετικής περιόδου (28 Φεβρουαρίου), η συμμετοχή στο πρόγραμμα “ΑΡΚΤΟΣ” του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ για την προστασία της καφέ αρκούδας διανέμοντας έντυπο υλικό με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κυνηγών κ.λπ.

Ακόμη, έχει έμπρακτα αποδείξει την φροντίδα του για τραυματισμένα ή αδέσποτα ζώα – απαντώντας με αυτό τον τρόπο σε όσους κατηγορούν το σύνολο των κυνηγών για τις απαράδεκτες πράξεις των λαθροκυνηγών – με τη στενή και άριστη συνεργασία με την Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης, μεταφέροντας εκεί τραυματισμένα ζώα για περίθαλψη και συμμετέχοντας στις απελευθερώσεις αυτών που έχουν θεραπευτεί, με την ενίσχυση κατά καιρούς με χρήματα ή τροφές διαφόρων φιλοζωικών οργανώσεων της πόλης μας και με τη διαρκή συνεργασία με το φιλοζωικό σωματείο “ΑΡΓΟΣ”.

Τέλος, ο Κ.Σ. Αμπελοκήπων ως κομμάτι του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε κοινωνικά θέματα ενισχύοντας οικονομικά άτομα και ομάδες ατόμων που χρειάζονταν βοήθεια (σεισμοπαθείς Γρεβενών-Κοζάνης, Σερβία 1995, Σερβία 1999, σεισμοπαθείς Αθήνας, Ιράκ 2003 κ.ά.) και διατηρώντας τράπεζα αίματος στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσ/νίκης.

Όλες αυτές οι δραστηριότητες προσδιορίζουν την ταυτότητα του Κυνηγετικού Συλλόγου Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, αλλά και τη δυναμική παρουσία των μελών του σε θέματα που αφορούν το κυνήγι, το περιβάλλον και το κοινωνικό σύνολο.

Η πορεία του Συλλόγου είναι το αποτέλεσμα ενός άψογα συντονισμένου συνδυασμού παραγόντων, για την επιτυχία του οποίου αξίζει να ευχαριστήσουμε όλους όσους αγωνίστηκαν γι’αυτόν και τον στήριξαν με την συνεργασία τους: το Δασαρχείο Θεσ/νίκης, την ΣΤ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας-Θράκης, τις Δημοτικές Αρχές της περιοχής ευθύνης μας, τα Διοικητικά Συμβούλια που έχουν αναλάβει τη διοίκηση του Συλλόγου, και, πάνω απ’ όλους, τα μέλη του Κ.Σ. Αμπελοκήπων που πάντα βρίσκονται κοντά στο Σύλλογο και συμμετέχουν σε όλες αυτές τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις.