ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΔΙΝΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ

Η Πεδινή Πέρδικα είναι ένα από τα σημαντικότερα, ίσως, ενδημικά είδη που υπάρχουν στη χώρα μας, αλλά και αυτό που αντιμετωπίζει τα σημαντικότερα προβλήματα. Παρά την απαγόρευση της θήρας της για πάνω από 20 χρόνια, οι πληθυσμοί της εξακολουθούν να παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, καθώς δεν υπήρξε από κανένα φορέα καμία μέριμνα για την βελτίωση του βιοτόπου και την ουσιαστική προστασία της. Τα τελευταία χρόνια κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση γίνονται από τις κυνηγετικές οργανώσεις, με σημαντική προσφορά τόσο στον τομέα της ανάπτυξης (έργα βελτίωσης βιοτόπων) όσο και της προστασίας (θηροφύλαξη) της Πεδινής Πέρδικας.

Μια σημαντική προσπάθεια που αποσκοπεί στη συλλογή στοιχείων που θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση και εφαρμογή των ενδεδειγμένων διαχειριστικών μέτρων προκειμένου να επιτευχθεί όχι μόνο η διατήρηση αλλά και η αύξηση των πληθυσμών της, αποτελεί το ερευνητικό Πρόγραμμα του τμήματος Δασοπονίας του Τ.Ε.Ι. Δράμας και της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος της ΔΕΗ Πτολεμαΐδος. Στo πλαίσιo του Προγράμματος αυτού, που αφορά την προστασία της Πεδινής Πέρδικας στο λιγνιτικό πεδίο Πτολεμαΐδος, στις 11 Ιουλίου, ο Καθηγητής της Θηραματικής Δρ Ευστάθιος Παν. Τσαχαλίδης, υπεύθυνος του παραπάνω Προγράμματος, μαζί με τον Κοσμήτορα του Κυνηγετικού Συλλόγου Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, Νικόλαο Καλογεράκο και τα μέλη του παραπάνω Κυνηγετικού Συλλόγου Αγελαράκη Απόστολο και Νιάνιο Γαβριήλ, επισκέφθηκαν την περιοχή έρευνας.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν να εκτιμηθεί, με τη βοήθεια των πουλόσκυλων, που έφεραν μαζί τους τα μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου, η πληθυσμιακή κατάσταση της Πεδινής Πέρδικας για να προταθούν τα κατάλληλα διαχειριστικά μέτρα για την προστασία και την αύξηση του πληθυσμού της.

Τα αποτελέσματα στη φάση αυτή ήταν θετικά και προβλέπεται με την κατάλληλη διαχείριση να αυξηθεί ο πληθυσμός, ώστε αργότερα να γίνουν συλλήψεις και να εμπλουτισθούν άλλες κατάλληλες περιοχές με φυσικό πληθυσμό Πεδινής Πέρδικας.
Σε πρώτη φάση, μετά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, τα μέτρα που προτείνονται είναι:

  1. Δημιουργία περισσοτέρων χέρσων εκτάσεων προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ποικιλία πόρων διατροφής, κάλυψη, χώρος φωλεοποίησης και προστασία
  2. Δημιουργία δικτύου ύδρευσης για παροχή νερού στα πουλιά
  3. Συστηματικότερη φύλαξη της περιοχής
  4. Ενημέρωση του προσωπικού της ΔΕΗ και των αγροτών της περιοχής για την προστασία της Πεδινής Πέρδικας
    Τέλος θα πρέπει να τονιστεί ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την ευόδωση της προσπάθειας αυτής είναι η συνεργασία της ΔΕΗ, της Δασικής Υπηρεσίας και των κυνηγετικών φορέων της περιοχής.