ΚΑΛΛΙΕΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ

Χρήστος Σώκος, Κυριάκος Σκορδάς, Περικλής Μπίρτσας, Πέτρος Πλατής

Γνωρίζουμε ότι τα προβλήματα της ελληνικής γεωργίας είναι μεγάλα. Κατανοούμε το μόχθο του Έλληνα αγρότη και αντιλαμβανόμαστε τη συμβολή του στην Εθνική Οικονομία. Επιζητούμε τη συνεργασία με τον αγροτικό κόσμο για την ανάπτυξη της υπαίθρου και τη διαφύλαξη του φυσικού μας πλούτου.

Έρευνες έχουν πλέον αποδείξει ότι η εντατική γεωργία είναι δυνατόν να προκαλέσει:
επιπτώσεις στην υγεία του αγρότη, των κατοίκων των γεωργικών περιοχών και του καταναλωτή
υποβάθμιση των υδάτινων και εδαφικών πόρων
μείωση των πληθυσμών ή ακόμα και εξαφάνιση των ωφέλιμων για τη γεωργία οργανισμών και λοιπών ειδών της άγριας πανίδας.

Η ύπαρξη πτηνών και θηλαστικών μέσα στο χωράφι αποτελεί ένδειξη ενός υγιούς οικοσυστήματος, κάθε δράση λοιπόν για την προστασία τους είναι σίγουρο πως συνοδεύεται και από άλλα οφέλη.

Αγαπητέ αγρότη,

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΕ ΒΟΗΘΗΣΕΙ;
Επικοινώνησε με τις Γεωργικές Υπηρεσίες για την ενίσχυση που αφορά τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα, τα οποία είναι η:

 • βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία
 • μείωση της νιτρορύπανσης
 • μακροχρόνια παύση εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών
 • διατήρηση εκτατικών καλλιεργειών
 • εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • εντατικοποίηση της κτηνοτροφίας.
  Επικοινώνησε με τη Δασική Υπηρεσία για τη χρηματοδότηση του μέτρου δάσωσης των αγρών.
  Επικοινώνησε με τον Κυνηγετικό Σύλλογο της περιοχής σου για τη χρηματοδότηση καλλιεργειών και φυτεύσεων δέντρων και θάμνων, βάσει του προγράμματος βελτίωσης βιοτόπων της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας – Θράκης.
  Ζήτησε τη συμβουλή γεωπόνων, δασολόγων και διαχειριστών άγριας πανίδας.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙΣ;
Στη συνέχεια αναφέρονται απλές πρακτικές οι οποίες βοηθούν εσένα και την άγρια πανίδα. Γενικά ισχύει ότι μικρές αλλαγές στη γεωργία μπορούν να έχουν μεγάλο όφελος για την άγρια πανίδα.

Γεωργός και άγρια πανίδα ωφελούνται όταν:
υπάρχουν διαφορετικά είδη καλλιεργειών σε μία περιοχή
περιοδικά το χωράφι αφήνεται ακαλλιέργητο ή καλλιεργείται με μηδική, τριφύλλι και βίκο για τον εμπλουτισμό του εδάφους με θρεπτικά στοιχεία και τον έλεγχο των ασθενειών, ζιζανίων και επιβλαβών εντόμων
διατηρούνται ή δημιουργούνται ανεμοφράκτες (δέντρα και θάμνοι) για την προστασία της καλλιέργειας από τον άνεμο, όπως και ακαλλιέργητες λωρίδες για τον περιορισμό της απομάκρυνσης του πολύτιμου εδάφους και της έκπλυσης των αγροχημικών από τις βροχές
στη βάση των φυτοφρακτών δεν πραγματοποιείται κατεργασία του εδάφους, λίπανση, εφαρμογή ζιζανιοκτόνων και έντονη βόσκηση. Αναπτύσσονται έτσι πολυετή φυτά που συνήθως δεν προκαλούν προβλήματα στη γεωργική παραγωγή και παράλληλα αποτελούν εξαιρετικές θέσεις για τη φωλεοποίηση των πουλιών
η θεριζοαλωνιστική μηχανή κινείται με μικρή ταχύτητα.

Η άγρια πανίδα ωφελείται όταν:
σε διάσπαρτες θέσεις (έκτασης ενός στρέμματος περίπου) γίνεται πρόχειρη σπορά με φυτά χρήσιμα στην άγρια πανίδα όπως σιτηρά, τριφύλλι, βίκος, ηλίανθος, κεχρί και μίγματα αυτών
δεν πραγματοποιείται ή καθυστερείται το κάψιμο της καλαμιάς ή πραγματοποιείται τμηματικά
διατηρούνται οι θέσεις που υπάρχει νερό
το θέρισμα ή φρεζάρισμα αρχίζει από τη μέση του αγρού και εξελίσσεται προς τις άκρες, μειώνοντας έτσι την πιθανότητα εγκλωβισμού και θανάτωσης των ζώων.

Τι μπορείς να κάνεις για να μειώσεις τις επιπτώσεις των γεωργικών φαρμάκων:
χρησιμοποιησέ τα μόνο όταν και όπου είναι ανάγκη και κατόπιν συμβουλής του γεωπόνου
μην υπερβαίνεις τη συνιστώμενη δόση
επέλεξε τα λιγότερο επικίνδυνα για την υγεία σου και την άγρια πανίδα, απέφυγε τα ευρέως φάσματος, υψηλής τοξικότητας και υπολειμματικότητας
ψέκασε κατά τις απογευματινές ώρες και όταν δεν φυσάει άνεμος
περιόρισε τις απώλειες του ψεκαστικού υγρού με την κατάλληλη ρύθμιση του ψεκαστήρα
μην εφαρμόζεις ή επικάλυψε καλά τα εντομοκτόνα σε κοκκώδη μορφή, διότι υπάρχει κίνδυνος πρόσληψης τους από τα πτηνά
μην πετάς άδεια σκευάσματα σε υδατοσυλλογές και μην ξεπλένεις σε αυτές τον εξοπλισμό που χρησιμοποίησες για την εφαρμογή του γεωργικού φαρμάκου.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΙΟΤΟΠΩΝ
Από το 1996 η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης σε συνεργασία με τους κατά τόπους Κυνηγετικούς Συλλόγους χρηματοδοτεί την ενοικίαση αγρών και την αγορά σπόρων με σκοπό την καλλιέργεια φυτών χρήσιμων για την άγρια πανίδα.