ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Οι Εξετάσεις Νέων Κυνηγών πραγματοποιούνται δύο φορές το μήνα, πρωινές ώρες, στα γραφεία του Συλλόγου. Η Επιτροπή κρίσεως νέων κυνηγών, που διενεργεί τις εξετάσεις, απαρτίζεται από δύο εκπροσώπους του Δασαρχείου και έναν εκπρόσωπο του Κυνηγετικού Συλλόγου.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν στο Σύλλογο τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις τουλάχιστο δύο ημέρες πριν την ημερομηνία των εξετάσεων. Θα πρέπει επίσης να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα όταν προσέρχονται για τις εξετάσεις.
Για να επιτύχουν, θα πρέπει να απαντήσουν σωστά σε τουλάχιστο δεκαεπτά από τις είκοσι ερωτήσεις ενός από τα 10 φύλλα του ερωτηματολογίου εξετάσεων.:

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ