ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


.: επιστροφή :.

Θεσσαλονίκη 1-9-2012

Παράρτημα της αριθ. 65036/ΔΑΔ 1/10-8-2012 Ρυθμιστικής Διάταξης

Θήρας κυνηγ. Περιόδου 2012-2013 Δασαρχείου Θεσσαλονίκης

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΘΗΡΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. 12966/14-5-2009

ΑΠ3: Περιοχή μεταξύ ανατολικής τάφρου Αξιού και παράκτιου δρόμου.

ΑΠ4: Περιοχή εκβολών Γαλλικού και οι μόνιμες ή περιοδικά εμφανιζόμενες νησίδες αυτών

ΠΔ1:  α) Η κοίτη Λουδία ποταμού από Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσ/νίκης μέχρι εκβολές του.

           β) Η χερσαία περιοχή ανατολικά των εκβολών του Αξιού, μεταξύ της αποστραγγιστικής τάφρου (100μετρο) και     του παράκτιου αναχώματος

           γ) Το νότιο τμήμα της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου.

ΠΔ2: Η κοίτη Αξιού από παλαιά γέφυρα Χαλκηδόνας – Γέφυρας ως την Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσ/νίκης.

ΠΔ3: Οι παλαιές κοίτες Αξιού «Μεγάλο» & «Μικρό Βαρδάρι» (Παλιομάνες)

ΠΔ4: Η ευρεία κοίτη Γαλλικού από γέφυρα Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσ/νίκης μέχρι τις εκβολές του.

Β3: Η περιοχή δυτικά κύριας κοίτης Αξιού από Ε.Ο. Χαλκηδόνας – Γέφυρας μέχρι Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσ/νίκης.

Β4: Η περιοχή ανατολικά κύριας κοίτης Αξιού από Ε.Ο. Χαλκηδόνας – Γέφυρας μέχρι Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσ/νίκης.

Β5: Η περιοχή του Γαλλικού μεταξύ των αναχωμάτων από γέφυρα Διαβατών της παλαιάς Ε.Ο. Θεσ/νίκης Έδεσσας μέχρι τη γέφυρα της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσ/νίκης.

Β6: Η περιοχή ανατολικά του Γαλλικού και νότια του Καλοχωρίου.

 

ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΘΗΡΑΣ

Α’ Περιοχή Λουδία ποταμού

 

Βόρεια: Η γέφυρα Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσ/νίκης

Ανατολικά: Αγροτικός δρόμος παράλληλα του προστατευτικού αναχώματος και κατά μήκος του αρδευτικού αύλακα με κατεύθυνση προς Νότο ως το σημείο συνάντησης με παράκτιο ανάχωμα όπου και συναντά και τα όρια του καταφυγίου άγριας ζωής Αξιού ποταμού

Δυτικά: Κυρίως κοίτη Λουδία όπου και τα Διοικητικά όρια Νομών Θεσ/νίκης – Ημαθίας και του Δασαρχείου Θεσ/νίκης

Νότια: Θαλάσσια περιοχή όπου συναντά τα θαλάσσια όρια του καταφυγίου άγριας ζωής Αξιού ποταμού

 

Β’ Περιοχή Αξιού ποταμού & παλαιές κοίτες αυτού

«Μεγάλο» & «Μικρό Βαρδάρι» (Παλιομάνες)

 

Βόρεια: Η γέφυρα Αξιού επί της παλαιάς Ε.Ο. Θεσ/νίκης – Χαλκηδόνας

Ανατολικά: Αριστερό (ανατολικό) προστατευτικό ανάχωμα Αξιού μέχρι γέφυρα Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσ/νίκης όπου και τα όρια του καταφυγίου άγριας ζωής Αξιού ποταμού. Συμπεριλαμβάνονται οι παλαιές κοίτες (παλιομάνες) Αξιού – ανατολική (Μικρό Βαρδάρι) και δυτική (Μεγάλο Βαρδάρι) οι οποίες ξεκινούν βόρεια του Δ.Δ. Ανατολικού (Δ. Χαλάστρας) και καταλήγουν στη θάλασσα η μεν ανατολική στο ύψος του Ινστιτούτου Σιτηρών (δυτικό ανάχωμα Γαλλικού) η δε δυτική στο ύψος του δυτικού αντλιοστασίου Καλοχωρίου

Δυτικά: Δεξιό (δυτικό) προστατευτικό ανάχωμα Αξιού μέχρι τη γέφυρα Αξιού επί της παλαιάς Ε.Ο. Θεσ/νίκης – Χαλκηδόνας

Νότια: Γέφυρα Αξιού επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσ/νίκης όπου και το βόρειο σύνορο του καταφυγίου άγριας ζωής Αξιού ποταμού.

 

Γ’ Περιοχή Γαλλικού ποταμού & Λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου

 

Βόρεια: Η γέφυρα παλαιάς Ε.Ο. Θεσ/νίκης – Χαλκηδόνας

Ανατολικά: Αριστερό (ανατολικό) προστατευτικό ανάχωμα Γαλλικού μέχρι συνάντησης με αγροτικό δρόμο, ο οποίος συναντά και τέμνει την οδό Πολυτεχνείου στα όρια του οικισμού του Καλοχωρίου, ακολουθεί την οδό Μιλτιάδου και κατόπιν την οδό Κερκύρας μέχρι το αντλιοστάσιο Καλοχωρίου, συνεχίζει στα όρια του οικισμού, βιοτεχνικής – βιομηχανικής ζώνης με έλος Καλοχωρίου, συναντά την οδό Αν. Θράκης, συνεχίζει επί της Αν. Θράκης (πλησίον παλιάς χωματερής Καλοχωρίου) και καταλήγει στο παράκτιο ανάχωμα.

Δυτικά: Αποστραγγιστική τάφρος της ζώνης των 100 μέτρων (100μετρο), ακολουθεί το παράκτιο ανάχωμα μέχρι το ύψος του Ινστιτούτου Σιτηρών (δυτικό ανάχωμα Γαλλικού), συνεχίζει στο Δεξιό (δυτικό) προστατευτικό ανάχωμα Γαλλικού ποταμού μέχρι τη γέφυρα της παλαιάς Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Χαλκηδόνας

Νότια: Θαλάσσια οριογραμμή μέχρι συναντήσεως της ισοβαθούς των 6 μέτρων και παράλληλα με την ακτή μέχρι που συναντά το ανατολικό αντλιοστάσιο Χαλάστρας, όπου και τα όρια του καταφυγίου άγριας ζωής Αξιού ποταμού.

 

 

 

-ΠΡΟΣΟΧΗ!- ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ όλες οι περιοχές που αποτυπώνονται στο χάρτη!


 


 

Όπως θα δείτε κι έπειτα από αντιπαραβολή με το κείμενο της σημείωσης (Παράρτημα της αριθ. 65036/ΔΑΔ 1/10-8-2012 Ρυθμιστικής Διάταξης Θήρας κυνηγ. Περιόδου 2012-2013 Δασαρχείου Θεσσαλονίκης) το κυνήγι ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ στις περιοχές οι οποίες φαίνονται με ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ χρώμα (Ρύζια). 

.: επιστροφή :.