ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


.: επιστροφή :.

Θεσσαλονίκη 14-6-2010

«Νέα Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Κ.Σ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης»

Κατόπιν πρότασης του προέδρου του Συλλόγου κ. Ν. Καλογεράκου, το Δ.Σ. αποφάσισε να αναλάβει έτερο μέλος του την προεδρία του Κ.Σ. Αμπελοκήπων. Τα μέλη του Συμβουλίου εξέλεξαν, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας και με ψήφους 9-0, νέο Πρόεδρο τον κ. Γ. Σοφιανίδη και νέο Γενικό Γραμματέα τον κ. Ν. Καλογεράκο.

.: επιστροφή :.