ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


.: επιστροφή :.

Θεσσαλονίκη 18-4-2003

"Ενημερωτικές συναντήσεις για τα μέλη του Κ.Σ.Αμπελοκήπων"

Η ενημέρωση και η άμεση επικοινωνία με τα μέλη του συλλόγου αποτέλεσαν το βασικό σκοπό των συναντήσεων που οργανώθηκαν από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Αμπελοκήπων μετά τη λήξη της φετινής κυνηγετικής περιόδου.

Η πρώτη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαρτίου στην αίθουσα "ΤΑΣΣΟΣ" του Δημαρχείου των Αμπελοκήπων, με θέμα "Χρόνος και χώροι εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων: διερεύνηση επιπτώσεων στους θηραματικούς πληθυσμούς & προτάσεις για την προστασία του ενδημικού θηράματος" και η δεύτερη στις 16 Απριλίου στο Στέκι Νεολαίας του Δήμου Αμπελοκήπων, με θέμα "Διαχείριση βιοτόπων αγροτικών περιοχών με σκοπό την αύξηση των θηραματικών πληθυσμών".

Και οι δύο συναντήσεις έγιναν απογευματινές ώρες, για να μπορέσουν να παρευρεθούν κατά το δυνατόν περισσότερα μέλη, ενώ για την έγκαιρη ενημέρωσή τους αναρτήθηκαν σχετικές ανακοινώσεις σε διάφορα στέκια του συλλόγου και σε όλα τα καταστήματα κυνηγετικών ειδών της πόλης.

Κύριοι ομιλητές ήταν ο Διευθυντής της ΣΤ' ΚΟΜΑΘ Dr. Περικλής Μπίρτσας, Δασολόγος Θηραματολόγος, και ο επιστημονικός συνεργάτης της Ομοσπονδίας Χρήστος Σώκος, Δασολόγος, οι οποίοι ενημέρωσαν τους παρευρεθέντες κυνηγούς και ανέπτυξαν αναλυτικά τα προς συζήτηση θέματα, προβάλλοντας και σχετικό οπτικό υλικό. Τα μέλη από την πλευρά τους είχαν την ευκαιρία να διατυπώνουν τις απορίες και τα ερωτήματά τους θέτοντας νέες παραμέτρους στη συζήτηση και εκφράζοντας τις απόψεις τους, ώστε μέσα από τη συγκατάθεση ή τη διαφωνία τους να εξαχθούν συμπεράσματα για την γενικότερη στάση του μέσου κυνηγού ως προς τα συγκεκριμένα θέματα.

Η ανταπόκριση και το ενδιαφέρον που έδειξαν τα μέλη μας και στις δύο αυτές συγκεντρώσεις υπογράμμισαν την αναγκαιότητα τέτοιων εκδηλώσεων προκειμένου αφενός να είναι ενήμεροι για τις εξελίξεις και τα γεγονότα που συμβαίνουν στο χώρο του κυνηγιού, αλλά πολύ περισσότερο να έχουν λόγο και συμμετοχή στη χάραξη της θηρευτικής πολιτικής.

Είναι επιβεβλημένη, επομένως, η διοργάνωση από τις κυνηγετικές οργανώσεις αντίστοιχων εκδηλώσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να ανταποκρίνονται στο θεμελιώδες αυτό δικαίωμα των μελών τους, το δικαίωμα στη γνώση και την ενημέρωση, το οποίο με τη σειρά του δημιουργεί συνειδητοποιημένους και υπεύθυνους κυνηγούς που θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις απαιτήσεις της εποχής μας και την ανάγκη για ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος.

Από το Γραφείο Τύπου του Κ.Σ.Α.,
Θωμαή Αμοιρίδου


.: επιστροφή :.