ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


.: επιστροφή :.

Θεσσαλονίκη 19-08-2007

"Κ.Σ.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ: Βελτίωση Βιοτόπων 2007"

Συνεπής στις θέσεις του αλλά και στις προσδοκίες που δημιουργούν οι προηγούμενες χρονιές, ο Κ.Σ. Αμπελοκήπων και για το 2007 επένδυσε χρήματα, κόπους και προσπάθειες, προκειμένου να αποδώσουν οι ακόλουθες ενέργειες καλύτερα αποτελέσματα και να υπάρχει χρόνο με το χρόνο ανοδική πορεία στους θηραματικούς πληθυσμούς της περιοχής.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία και την αποτελεσματικότητα της βελτίωσης των βιοτόπων, αλλά και εναρμονιζόμενος με τις προσταγές των σχετικών επιστημών σε διεθνές επίπεδο που την τοποθετούν στην κορυφή των διαχειριστικών επεμβάσεων προκειμένου να αυξηθεί ο πληθυσμός του ενδημικού θηράματος και όχι μόνο, ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αμπελοκήπων έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα και φέτος στις σχετικές δράσεις, όπως ειδικές σπορές, αθέριστες λωρίδες σιτοκαλλιεργειών, τοποθέτηση δεξαμενών, κ.λπ.
Ειδικότερα, έχουν τοποθετηθεί ποτίστρες διάσπαρτες στην περιοχή ευθύνης του, για τον ανεφοδιασμό των οποίων μεριμνούν τα μέλη του Συλλόγου σε τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στον καθαρισμό και την περιποίηση πηγών. Οι κινήσεις αυτές αποσκοπούν στην εξασφάλιση νερού στα πουλιά και τα ζώα της περιοχής.

Η σημαντικότερη όμως μορφή επέμβασης στον τομέα της Βελτίωσης Βιοτόπων είναι η πραγματοποίηση των ειδικών σπορών με την ανάλογη διαδικασία (διακήρυξη - επιλογή). Έτσι σπάρθηκαν με ηλίανθο, κεχρί και σόργο έναντι αποζημίωσης περίπου 300 στρέμματα που θα παραμείνουν ασυγκόμιστα παρέχοντας τροφή και κάλυψη στην άγρια πανίδα της περιοχής. Παράλληλα για τον ίδιο σκοπό αφέθηκαν αθέριστες λωρίδες σε σιτοκαλλιέργειες. Επιπρόσθετα, οι φετινές προσπάθειες ενισχύθηκαν συμπτωματικά και με την καλλιέργεια μεγάλων εκτάσεων ηλίανθου με σκοπό την παραγωγή βιολογικών καυσίμων. Η επίδραση των παραπάνω στην επισκεψιμότητα των πληθυσμων των τρυγονιών θα είναι σημαντική, αφού θα τους προσφέρει σημαντικά αποθέματα ενέργειας για το ταξίδι της μετανάστευσης.

Το σύνολο των ενεργειών αυτών ευελπιστούμε αφενός ότι θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα για το περιβάλλον και την άγρια πανίδα της περιοχής, αφετέρου - επικεντρώνοντας στις κυνηγετικού ενδιαφέροντος επιδιώξεις - ότι θα κάνει τους κυνηγότοπους της περιοχής μας πιο πλούσιους, με περισσότερα θηράματα, ώστε να δρέψουν τους καρπούς όλης αυτής της προσπάθειας οι κυνηγοί, που τη στηρίζουν όχι μόνο οικονομικά αλλά και με προσφορά του χρόνου τους και της προσωπικής τους εργασίας, όποτε αυτό τους ζητηθεί. Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η αποδοχή, η συγκατάθεση και η εμπιστοσύνη των κυνηγών στον τομέα αυτό, καθώς είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι.

Από το Γραφείο Τύπου του Κ.Σ.Α.,
Χρήστος Κυρκενίδης, Δασολόγος MSc

.: επιστροφή :.