ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


.: επιστροφή :.

Θεσσαλονίκη 19-08-2007

"Δενδροφύτευση του Κ.Σ.Αμπελοκήπων, σε συνεργασία με τον Κ.Σ. Δράμας, στην περιοχή του χωριού Πρασινάδα Δράμας με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Δασοπονίας"

Τα δάση είναι απαραίτητα για την ανθρωπότητα και το περιβάλλον γενικότερα καθώς προσφέρουν ανεκτίμητες υπηρεσίες σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Έχουν πολλές άμεσες ή έμμεσες λειτουργίες, οι σημαντικότερες από τις οποίες είναι :

1) Προστατευτική (από πλημμύρες, διάβρωση, ανέμους κ.α.)
2) Υδρολογική (εμπλουτισμός υδροφόρου ορίζοντα, βελτίωση ποιότητας νερού κ.α.)
3) Οικολογική (δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα με ταυτόχρονη απελευθέρωση οξυγόνου, διατήρηση πλούσιας χλωρίδας και πανίδας, βελτίωση μικροκλίματος κ.α.)
4) Αισθητική (π.χ. δασική αναψυχή)
5) Οικονομική - Κοινωνική (προσφορά ξυλωδών και μη ξυλωδών προϊόντων όπως ξύλο, μέλι, καρποί, κρέας, φελλός, φλοιός κ.α.)

Έχοντας όλα αυτά υπόψη, ο Ο.Η.Ε. καθιέρωσε την 21η Μαρτίου ως Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας, στην προσπάθειά του να ενημερώσει τους ανθρώπους για τη σημασία των δασών, αλλά και να τους προειδοποιήσει για τους κινδύνους που τα απειλούν και τις συνέπειες από την καταστροφής τους.

Γνωρίζοντας τις αναντίρρητες ευεργετικές δραστηριότητες των δασών καθώς και την ευαισθητοποίηση των κυνηγών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας Δασοπονίας, ο Κ. Σ. Αμπελοκήπων σε συνεργασία με τον Κ. Σ. Δράμας, και μετά από πρόσκλησή του, πραγματοποίησαν δενδροφύτευση στην περιοχή του χωριού Πρασινάδα Δράμας. Η κίνηση αυτή, αποτελεί συνέχεια των αντίστοιχων παλαιότερων δραστηριοτήτων και αποσκοπεί στην παροχή πλουσιότερης - ποσοτικά και ποιοτικά - τροφής για την άγρια πανίδα της περιοχής. Πέραν αυτού, ο Κ.Σ. Αμπελοκήπων θέλησε με τον τρόπο αυτό να φανεί συνεπής και να τηρήσει τη δέσμευση που ανέλαβε πριν από αρκετά χρόνια για τη συνέχιση της προσπάθειας αναβάθμισης των βιοτόπων στις περιοχές που δέχονται ιδιαίτερη κυνηγετική πίεση από τους κυνηγούς των αστικών κέντρων, όπως είναι η περιοχή της Δράμας, τονίζοντας την ηθική υποχρέωση των μεγάλων κυνηγετικών συλλόγων να στηρίζουν τέτοιες ενέργειες στους κυνηγότοπους της περιφέρειας που αποτελούν πόλο έλξης για τα μέλη τους.

Η μετάβαση στη Δράμα των μελών του Συλλόγου, που προθυμοποιήθηκαν να προσφέρουν τον πολύτιμο ελεύθερο χρόνο αλλά και τον κόπο τους, πραγματοποιήθηκε με λεωφορείο που ναύλωσε ο Σύλλογος. Από τα Διοικητικά Συμβούλια και τα μέλη των δύο συλλόγων φυτεύτηκαν με την βοήθεια γεωτρύπανου 150 καστανιές σε περιοχή έκτασης τριών (3) στρεμμάτων, τα οποία περιφράχτηκαν για προστατευτικούς λόγους.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του και ο Διευθυντής Δασών Νομού Δράμας, κ. Χρίστος Πασχάλης.

Από το Γραφείο Τύπου του Κ.Σ.Α.,
Χρήστος Κυρκενίδης, Δασολόγος MSc

.: επιστροφή :.