ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


.: επιστροφή :.

Θεσσαλονίκη 19-08-2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ (20/8/2007)

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30-7-2008
Η ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΞΕΙ.
ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥΣ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ:

1. Φωτοτυπία ληγμένης Άδειας Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου
2. Δύο φωτογραφίες
3. Πιστοποιητικό Νευρολόγου, Ψυχίατρου ή Παθολόγου
4. Παράβολο 3 € του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (από τη Γενική Τράπεζα)
5. Ταυτότητα

.: επιστροφή :.