ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


.: επιστροφή :.

Θεσσαλονίκη 03-09-2004

"Έκδοση ετήσιου περιοδικού του Κ.Σ.Αμπελοκήπων"

Το ενδέκατο τεύχος του ετήσιου περιοδικού του Συλλόγου "ΚΥΝΗΓΩΝΤΑΣ" κυκλοφόρησε με την έναρξη της κυνηγετικής περιόδου. Το περιοδικό διανέμεται δωρεάν στα μέλη του συλλόγου, ενώ έχει ήδη αποσταλεί σε κυνηγετικούς συλλόγους, σε υπηρεσίες σχετικές με το αντικείμενο της θήρας, αλλά και σε πολιτικούς και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στο φετινό τεύχος στην βελτίωση των βιοτόπων, όπως φαίνεται και από την επιλογή του θέματος του εξωφύλλου, όπου απεικονίζεται ένα από τα χωράφια που έχουν σπαρθεί με ηλίανθο, για τα οποία ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αμπελοκήπων έχει καταβάλλει αντίστοιχες αποζημιώσεις στους αγρότες, προκειμένου να παραμείνει η σοδειά ασυγκόμιστη, αποσκοπώντας στην αύξηση των θηραματικών πληθυσμών, αλλά και όλων των ειδών της άγριας πανίδας, στην περιοχή.

Η επιλογή αυτή έγινε με σκοπό να πετύχουμε αφενός την προσέγγιση, αποδοχή και αναγνώριση από τους κυνηγούς της σημασίας και της αποτελεσματικότητας του μέτρου αυτού, αφετέρου την προβολή του στο ευρύ κοινό για να γνωρίσει καλύτερα και αυτή την πλευρά της δράσης των κυνηγετικών οργανώσεων.

Η ύλη του περιοδικού περιλαμβάνει βέβαια και όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποίησε ο Σύλλογος τη χρονιά που πέρασε, επιστημονικά άρθρα για θέματα που απασχολούν τους κυνηγούς, όπως η ηλεκτρονική ταυτοποίηση των σκύλων, το πρόγραμμα "Άρτεμις", η βιολογία και οι συνήθειες των θηραμάτων, η πολιτιστική και κοινωνική διάσταση της θήρας, οι προστατευόμενες περιοχές, η συμμετοχή της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής σε ερευνητικά προγράμματα, στοιχεία για την κυνηγετική συμπεριφορά και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των κυνηγών, κτηνιατρικά θέματα κ.λπ.

Όπως κάθε χρόνο, μαζί με το περιοδικό, διανέμονται σε όλα τα μέλη του Συλλόγου και ο κυνηγετικός χάρτης της περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης, έντυπο με εικονογραφημένο τον πίνακα των θηρευσίμων ειδών της φετινής ρυθμιστικής απόφασης, το πρόγραμμα "Άρτεμις" και φωτοτυπίες με χρήσιμες πληροφορίες και οδηγίες για τους κυνηγούς.

Από το Γραφείο Τύπου του Κ.Σ.Α.,
Θωμαή Αμοιρίδου

.: επιστροφή :.