ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


.: επιστροφή :.

Θεσσαλονίκη 20-05-2004

Η ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Κ.Σ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

Σας ενημερώνουμε για μια μεταβολή που επήλθε ως προς τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυνηγετικού Συλλόγου Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, μετά την παραίτηση του κ. Σωκράτη Μπαγτζόγλου του Κωνσταντίνου από τη θέση του Προέδρου του Συλλόγου, πραγματοποιήθηκε ψηφοφορία και νέος Πρόεδρος αναδείχτηκε ο κ. Νικόλαος Καλογεράκος του Παύλου.
Ακόμη, ως αποτέλεσμα της εξέλιξης αυτής, στη θέση του Κοσμήτορα, που κατείχε μέχρι τώρα ο κ. Νικόλαος Καλογεράκος, εξελέγη ο κ. Νικόλαος Πριτσίνης.
Η νέα σύνθεση του Δ.Σ., όπως προέκυψε μετά τις μεταβολές αυτές είναι:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :
Νικόλαος Καλογεράκος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :
Γεώργιος Μποσμαλής
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :
Θεόδωρος Ανδρουτσόπουλος
ΤΑΜΙΑΣ :
Ευάγγελος Τσορλίνης
ΚΟΣΜΗΤΩΡ :
Νικόλαος Πριτσίνης
ΕΦΟΡΟΣ ΘΗΡΑΣ :
Αντώνιος Χατζηιωάννου
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :
Ιωάννης Πολυχρόνης
Σωκράτης Μπαγτζόγλου
Νικόλαος Σούρδος

Σας παραθέτουμε το σχετικό απόσπασμα του υπ' αριθ. 6/10-5-2004 Πρακτικού Συνεδριάσεως Δ.Σ., με το οποίο έγινε η μεταβολή στην κατανομή των αξιωμάτων:

"ΘΕΜΑ 2ον : ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ Σ. ΜΠΑΓΤΖΟΓΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ
Ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Σωκράτης Μπαγτζόγλου υπέβαλε εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο την παραίτησή του από τη θέση του προέδρου (αρ.πρωτ. 37/10-5-2004 εισερχόμενο έγγραφο Κ.Σ.Α.) διότι αποφάσισε να θέσει υποψηφιότητα στις Ευρωεκλογές, συγκεκριμένα στο ψηφοδέλτιο του Κόμματος Ελλήνων Κυνηγών. Στο έγγραφο της παραίτησης διευκρινίζεται ωστόσο ότι παραμένει στο Διοικητικό Συμβούλιο ως απλό μέλος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο έκανε δεκτή την παραίτηση του κ. Μπαγτζόγλου, και ακολούθως ζητήθηκε να θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του προέδρου όσοι επιθυμούν.
Για τη θέση του προέδρου υποψηφιότητα έθεσε ο κ. Νικόλαος Καλογεράκος, ο οποίος έλαβε οκτώ (8) ψήφους και εξελέγη στα καθήκοντα του προέδρου.
Με την εξέλιξη αυτή όμως μένει κενή η θέση του κοσμήτορα, που κατείχε ο κ. Καλογεράκος, και έτσι ζητείται να θέσουν υποψηφιότητα και για το αξίωμα του κοσμήτορα όσοι το επιθυμούν.
Για τη θέση του κοσμήτορα υποψηφιότητα έθεσε ο κ. Νικόλαος Πριτσίνης, ο οποίος έλαβε οκτώ (8) ψήφους και εξελέγη στα καθήκοντα του κοσμήτορα.
Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυνηγετικού Συλλόγου Αμπελοκήπων, όπως προέκυψε μετά τις ανωτέρω διαδικασίες, έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :
Νικόλαος Καλογεράκος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :
Γεώργιος Μποσμαλής
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :
Θεόδωρος Ανδρουτσόπουλος
ΤΑΜΙΑΣ :
Ευάγγελος Τσορλίνης
ΚΟΣΜΗΤΩΡ :
Νικόλαος Πριτσίνης
ΕΦΟΡΟΣ ΘΗΡΑΣ :
Αντώνιος Χατζηιωάννου
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :
Ιωάννης Πολυχρόνης
Σωκράτης Μπαγτζόγλου
Νικόλαος Σούρδος


Αποφασίζεται να κοινοποιηθεί η νέα σύνθεση του Δ.Σ. στην προϊστάμενη Δασική Αρχή και στη ΣΤ' Κυνηγετική Ομοσπονδία για ενημέρωσή τους."

.: επιστροφή :.