ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


.: επιστροφή :.

Θεσσαλονίκη 17-05-2004

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΟΙΚΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. ΑΙΤΗΣΗ
2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
3. ΔΥΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΑΤΡΟΥ (ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΥ- ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ)
5. ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 3 € ΥΠΕΡ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ (Δ.Ο.Υ.)
ΕΠΕΙΔΗ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΥΤΟ, ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΜΕ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑΣ.
6. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 3 €, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Η ΠΑΛΙΑ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΟΠΛΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΟΝ ΚΥΝΗΓΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ.

.: επιστροφή :.