ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


.: επιστροφή :.

Θεσσαλονίκη 19-12-2003

ΔΙΠΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ

Σαν Χριστουγεννιάτικο δώρο ήρθαν, λίγο πριν τις γιορτές, οι δύο ευχάριστες ειδήσεις που αφορούν το κυνήγι. Η δικαίωση της χώρας μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά το κυνήγι των αποδημητικών κατά το μήνα Φεβρουάριο αποτελεί το ένα σκέλος των θετικών εξελίξεων, ενώ το άλλο σχετίζεται με την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση που θωρακίζει το θεσμό της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων.

1. ΚΑΜΜΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέσυρε την προσφυγή της κατά της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το κυνήγι των αποδημητικών πουλιών κατά τον Φεβρουάριο, την οποία έχουν στο παρελθόν κατά κόρον επικαλεστεί και χρησιμοποιήσει οι αντικυνηγετικές οργανώσεις προκειμένου να πετυχαίνουν κάθε χρόνο την ακύρωση της Ετήσιας Ρυθμιστικής απόφασης του Υπουργείου Γεωργίας, με τη γνωστή ιστορία της διακοπής της κυνηγετικής περιόδου -μέχρι να εκδοθεί νέα Ρυθμιστική - που δημιουργούσε απίστευτη ταλαιπωρία, σύγχυση και αγωνία στους χιλιάδες κυνηγούς της χώρας μας.
Χάρη στην άρτια επιστημονική τεκμηρίωση που πρόσφερε το επιτελείο της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος στους νομικούς που εκπροσώπησαν τη χώρα μας αλλά και στους χειρισμούς του Υπουργού Γεωργίας κ. Γιώργου Δρύ, λύθηκε επιτέλους ένα θέμα που αποτελούσε εδώ και χρόνια την αιχμή του δόρατος στην αντιπαράθεση των κυνηγετικών οργανώσεων με τους αντικυνηγούς, καθώς οι τελευταίοι το χρησιμοποιούσαν ως "άσο στο μανίκι" για να κερδίζουν τη μάχη των εντυπώσεων.
Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αποσύρει την αγωγή δικαιώνει την Ελλάδα και αναγνωρίζει ότι η ελληνική κυνηγετική νομοθεσία είναι απόλυτα επαρκής, ως έχει, και διασφαλίζει την προστασία των αποδημητικών πουλιών.

2. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΗ ΤΩΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Για το θέμα αυτό παραθέτουμε το σχετικό Δελτίο Τύπου της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, για την πληρέστερη ενημέρωσή σας.
"Ένα ακόμα αποφασιστικό βήμα για τη προστασία και τη βελτίωση της άγριας πανίδας, αποτελεί η πρόσφατη τροπολογία που υπερψηφίστηκε στις 04/12 από την Βουλή σχετικά με τη Θηροφυλακή των Κυνηγετικών Οργανώσεων, μετά από σχετική πρόταση της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος.
Με την τροπολογία αυτή, μπορούν πλέον οι Θηροφύλακες των Κυνηγετικών Οργανώσεων να ασκούν τα καθήκοντα τους κανονικά χωρίς κωλύματα και αμφισβητήσεις. Έχουν πλέον θεσμοθετημένα τη δυνατότητα να προβαίνουν σε ελέγχους και σε μηνύσεις, να λειτουργούν δηλαδή όπως ακριβώς ένα δημόσιο όργανο που είναι αρμόδιο για την τήρηση της νομοθεσίας και την πάταξη της λαθροθηρίας ειδικότερα.
Η ρύθμιση αυτή αποτελεί αναγνώριση του ρόλου της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων στην τέλεση αποτελεσματικού έργου στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και απάντηση σε όσους έχουν αμφισβητήσει το ρόλο αυτό. Ταυτόχρονα με την τροπολογία αυτή έγινε ρύθμιση των θεμάτων σχετικά με την πρόσληψη, απασχόληση και αναγνώριση των Θηροφυλάκων και μπήκε ένα τέλος σε διάφορες αμφισβητήσεις και παρερμηνείες του ρόλου τους.
Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος θεωρεί αυτή την τροπολογία ως μια επιπλέον θωράκιση του θεσμού της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων και για τον λόγο αυτό, εκ μέρους του συνόλου των κυνηγών, συγχαίρει την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Γεωργίας καθώς και τους βουλευτές που την υπερψήφισαν.
Είναι γεγονός ότι κατά το σύντομο χρόνο λειτουργίας της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής, τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα θετικά με καταγεγραμμένη αύξηση του ενδημικού θηράματος. Είναι βέβαιο πως μετά την ψήφιση αυτής της τροπολογίας, οι Θηροφύλακες των Κυνηγετικών Οργανώσεων θα συνεχίσουν με ακόμα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, αυταπάρνηση και πέραν αντιξοοτήτων και ωραρίου το δύσκολο και πολύτιμο έργο της πάταξης της λαθροθηρίας και της προστασίας του περιβάλλοντος γενικότερα. Έργο το οποίο η συντριπτική πλειοψηφία των κυνηγών αλλά και διάφοροι φορείς, μεταξύ των οποίων και αρχικά πολέμιοι του θεσμού της Θηροφυλακής έχουν επανειλημμένα αναγνωρίσει ως αποτελεσματικό για την διατήρηση και διαφύλαξη της άγριας πανίδας."

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΟΔΗΜΑΣ
ΙΩΑΝ. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙ ΘΗΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

"13. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 267 προστίθενται εδάφια που έχουν ως εξής:
"Οι αναγνωριζόμενοι ως ιδιωτικοί φύλακες θήρας, θεωρούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, υπάλληλοι, κατά την έννοια του άρθρου 13 περίπτωση α' του Ποινικού Κώδικα, δυνάμενοι να προβαίνουν σε όλες τις προανακριτικές πράξεις για τις παραβάσεις των περί θήρας διατάξεων, όπως το άρθρο 289 του Δασικού Κώδικα ορίζει. Στις σχετικές δίκες μπορούν να παρίστανται, χωρίς προδικασία και ανεξαρτήτως περιουσιακής ζημιάς ως πολιτικώς ενάγουσες και οι Κυνηγετικές Οργανώσεις. Οι Κυνηγετικές Ομοσπονδίες καταρτίζουν προγράμματα κίνησης των θηροφυλάκων, τα οποία κοινοποιούν στις οικείες δασικές αρχές, υποχρεούνται δε να παρακολουθούν την υλοποίηση τους παρέχοντας κάθε αιτούμενη πληροφορία και αρωγή προς τις δασικές αρχές.
Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, μετά από εισήγηση της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος καθορίζονται τα καθήκοντα και οι περιορισμοί, τα προσόντα, η ηλικία και λοιπά θέματα που αφορούν την πρόσληψη και τη λειτουργία των φυλάκων θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων".

.: επιστροφή :.