ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

Οι φωτογραφίες που υπάρχουν εδώ λήφθηκαν από τον πίνακα με τα επιτρεπόμενα είδη που εκδίδει κάθε χρόνο η εφημερίδα "ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ".
Ευχαριστούμε θερμά τον εκδότη, Γ. Τσαγκανέλια, για την παραχώρησή τους.

Κάντε κλικ πάνω στα ονόματα των ειδών για να δείτε στον πίνακα της ρυθμιστικής πότε ακριβώς επιτρέπεται το κυνήγι τους.

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ
ΠΟΥΛΙΑ: α) ΔΕΝΔΡΟΒΙΑ, ΕΔΑΦΟΒΙΑ κ.α.
β) ΥΔΡΟΒΙΑ & ΠΑΡΥΔΑΤΙΑ

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ

 

ΠΟΥΛΙΑ: ΔΕΝΔΡΟΒΙΑ, ΕΔΑΦΟΒΙΑ κ.α.

 

ΠΟΥΛΙΑ: ΥΔΡΟΒΙΑ & ΠΑΡΥΔΑΤΙΑ